Кампания “Да съхраним българското в САЩ” организирана от НЧ „Възродена искра – 2000” и Интелектуален център „Трак-линк” гр.Пловдив

Приключи кампанията “Да съхраним българското в САЩ” организирана от НЧ „Възродена искра – 2000” и Интелектуален център „Трак-линк” гр.Пловдив. Събраната литература е българска и чужда класика, детска художествена литература, проза, лирика, романи и др. Благодарение на чувството за съпричастност и подкрепа за съхраняване на българската идентичност зад океана се събраха 1 200 броя книги.
В кампанията се включиха  библиотека „Арсенал”, библиотека „Искра”, НЧ „Възродена искра – 2000”  НЧ „Пробуда” – с. Копринка, НЧ ”Братство – 1869” – с. Енина, НЧ „Цвятко Радойнов - 1885” – гр. Крън, ОУ „Св.Климент Охридски” – гр. Крън, ПГ по ЛПТ, ПГ „Иван Хаджиенов”, Гимназия „Акад. П. Стайнов”, ОУ „Георги Кирков”, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, г-н Райко Димов Илиев, г-жа Нина Денева, г-жа Нейка Тончева Мяхова, г-жа Мариана Мъгева, г-жа Теодора Георгиева, сем. Георги и Теменужка Стойчеви, г-жа Нина Бойчева, г-жа Петканова.
Дарените книги ще се предоставят на библиотечните центрове в Америка или Канада. Готовността и активността на обществото за дарение и помощ е предпоставка тази инициатива да се превърне в традиция.
Благодарим на всички участници в кампанията!

 

facebook

 

Всички права запазени. © 2012 Дизайн и разработка: "Казанлък инфо" www.kazanlak-bg.info
Кампания “Да съхраним българското в САЩ” организирана от НЧ „Възродена искра – 2000” и Интелектуален център „Трак-линк” гр.Пловдив