ПОКАНА

За свикване на Общо събрание  на НЧ „Възродена Искра – 2000“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Читалищното настоятелство на НЧ „Възродена Искра – 2000“, със седалище ул. „Георги Бенковски“ 11, гр. Казанлък на  основание чл. 15 /1/ от устава на читалището, свиква редовно Общо отчетно – изборно  събрание на членовете на НЧ „Възродена Искра – 2000“, което ще се проведе на 13 април 2022 г. в сградата на читалището, на адрес ул. „Георги Бенковски“ 11 /зад пощата/  гр. Казанлък от 17:30 часа при следния дневен ред:

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2021 г.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСЕГАШНИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ

ИЗБОР НА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЗА 2022 г.

ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

 

Канят се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото отчетно – изборно събрание.

 

 

Председател: Николай Александров

 

facebook

 

Всички права запазени. © 2012 Дизайн и разработка: "Казанлък инфо" www.kazanlak-bg.info
ПОКАНА