Национален конкурс за детска рисунка на тема „Траките”

Участието в този конкурс ще даде възможност на всеки от Вас да обогати знанията си за траките, техните бит, култура и архитектура.

 

Национален конкурс за детска рисунка и пластика

на тема „Траките”

Под патронажа на Кмета на Община Казанлък

Организатори:

НЧ”Възродена Искра – 2000”Казанлък, Икола за изобразително изкуство „Ренина” и  Исторически музей „Искра”гр.Казанлък

Траките са един от най-старите индоевропейски народи, който е създал цивилизация и е живял хилядолетия в обширни пространства. Наименованието траки е употребено най-напред от Омир за съюзниците на Троя. Постепенно то разширява обхвата в писмените свидетелства и с помощта на археологически доказателства става ясно, че покрива неизмеримо население, което според Херодот е най-многобройния народ след индийския и ако бяха единни, то биха били непобедими.

Едно от най-властващите тракийски племена е това на одрисите. Според атинския историк Тукидид тяхното царство е най-голямото в Европа между Адриатическо и Черно море.

Казанлъшката долина, наричана от средата на 90-те години на XX век „Долината на тракийските царе“, е свещена територия на Одриското царство. Осеяна е с гробници, мистериозни храмове, над които се издига най-големия досега документиран мегалит в Югоизточна Европа. През ранната елинистическа епоха Севт III построява в свещената територия своята столица Севтополис в 320 г. пр. Хр. Градът е издигнат по предварително направен план върху развалините на укрепена царска резиденция и тракийско селище.

Така е и по цялата територия на нашата Родина – селища, храмове, гробници, съкровища.

Всичко свързано с живота на траките по нашите земи/бит,култура,занаяти/, митовете и легендите впечетлява и интригува, увлича всеки, който е тръгнал по пътя на опознаването на този древен народ.

Обичате Българската история?

Обичате да рисувате и моделирате?

Включете се в нашия конкурс!

Участието в този конкурс ще даде възможност на всеки от Вас да обогати знанията си за траките, техните бит, култура и архитектура. С помощ могат да се включат и вашите близки /само с информация/.

Прочетете книги, посетете музеи, гледайте филми, говорете с Вашите учители, с историци, скулптури и художници. Всичко това ще бъде Вашата машина на времето, чрез която ще се върнете в древните времена на покритата с тайни тракийска цивилизация.

Тракийската култура се превърна във визитна картичка на България пред света. Ето защо Вашите рисунки ще се превърнат в посланици на добра воля, за популяризиране на богатото тракийско наследствопо нашите земи.

Цел

Стимулиране на детското творчество и развиване на познавателните способности на деца и юноши.

Създаване на картинна галерия от детски произведения по темата, чрез специфичните възможности на различните видове изобразителни изкуства.

Регламент

За първи път в конкурса включваме и скулптура.

Може да моделирате, резбовате или изваете от всякакъв материал реплика /копие максимално близо до оригинала/ от многообразието на тракийското пластично наследство – релефи, малка пластика, апликации, монети, съдове и др.

Всеки от участниците може да участва с до две/2/ свои рисунки по обявената тема, формат 35/50, без ограничения в техниките на изпълнение.

Всеки от участниците може да участва с до две/2/ пластики по обявената тема с максимален размер във височина до 30см и размер на релефна плоскост с максимален размер дом 30/40см.

На гърба на всяка рисунка да бъдат записани четливо с молив следните данни - трите имена на участника, пол, възраст, образователна единица (училище, школа и др.), имена на преподавател, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка и година.

Пластиките да бъдат съпроводени със същата информация плюс куриерска фирма за евентуалното им връщане.

Допуска се и индивидуално участие, в който случай следва да се посочат имена и данни за контакт с родител или настойник.

Участниците се включват в три възрастови групи:

Първа възрастова група – от 7 до 10 год.

Втора възрастова група – от 11 до 13 год.

Трета възрастова група – от 14 до 18 год.

Участвалите с пластики се класират на 1,2 и 3 място без възрастова група.

Журито се състои  от художници, скулптури и историци.

Оценя се изразителността на произведението, неговата достоверност, връзка с темата и майсторство при използване на техники в изобразителния процес.

Журито селектира най-добрите рисунки и пластики  за представянето им на изложба в рамките на Празниците в долината на тракийските царе, които ежегодно се провеждат в гр. Казанлък през последната седмица на месец август или началото на септември.

Изпратените творби и всички права върху рисунките и наградените пластиките остават запазени за организаторите на конкурса.

Рисунките не се връщат! Пластиките, изработени от метал, камък, дърво или стъкло и не са получили награда от конкурса се връщат за сметка на участника.

Награди

Грамоти и материални награди.

Ще бъдат присъдени по три награди във всяка възрастова група и три награди в раздел скулптура.

От 2018 година Исторически музей „Искра”, гр. Казанлък учреди специална награда – материали в размер до 200 лева за групово участие, която се присъжда на участвалите с най-голям брой представители в конкурса – клас, училище, школа, читалище или друга формация с един ръководител.

Ще бъдат присъдени награди на  Община Казанлък, Общинска библиотека „Искра” гр. Казанлък, Литературно-художествен музей “Чудомир” гр. Казанлък ,НЧ Възродена искра – 2000”, фирми и организации – спомоществователи.

Датата и часа за награждаването, както и резултатите ще бъдат обявени в сайта на читалището.

Рисунките и пластиките трябва да бъдат получени на адрес гр.Казанлък,

ул „Георги Бенковски” №11, НЧ ”Възродена искра – 2000”, за конкурс „Траките”, до 23.08.2019, включително.

За контакти и информация: 0431/7 51 57, 0885141434 – Александра Пастърмова

0898809322 – Ренина Лекова

www.vazrodena-iskra.com,

e-mail Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

facebook

 

Всички права запазени. © 2012 Дизайн и разработка: "Казанлък инфо" www.kazanlak-bg.info
Национален конкурс за детска рисунка на тема „Траките”